Werknemers correct informeren over beëindigingsovereenkomst

Als manager ben ik regelmatig in gesprek met werknemers die hun baan willen opzeggen. In voorspoedige economische tijden kan dit natuurlijk. Soms komt het mij en het bedrijf waar ik werk ook goed uit om een contract te ontbinden. Dan is er sprake van het opstellen van een beëindigingsovereenkomst. Ik moet dan mijn ondergeschikte vaak wel uitleggen wat een beëindigingsovereenkomst precies is. Soms weten zij het wel, maar ik denk dat het altijd goed is in onderling overleg de termen nog eens goed door te nemen. Zo is er wederzijds begrip voor wat er wordt afgesproken. Daarmee voorkom je dat werknemers zich niet serieus genomen voelen, en ik heb hiermee ook het nodige onbegrip weggenomen. In het ergste geval kan er behoorlijke onenigheid ontstaan als er geen overeenkomst gesloten kan worden. Dat levert soms grote kosten op voor een bedrijf. Dat wil ik uiteraard voorkomen.

Beëindigingsovereenkomst aanvechten

In het verleden heb ik wel eens meegemaakt dat een beëindigingsovereenkomst werd aangevochten. Als werkgever is het niet prettig om aan deze kant te staan. Daarom pas ik nu goed op en leg ik mijn werknemers altijd uit welke keuzes het bedrijf maakt en wat de beëindigingsovereenkomst precies inhoudt. Toen ik zelf werkzaam was bij een bedrijf en een beëindigingsovereenkomst voor mijn neus kreeg was ik het hier niet mee eens. Het bedrijf had me te verstaan gegeven dat ik ontslagen werd vanwege bezuinigingen. Ontslag was voor mij veel gunstiger omdat ik dan aanspraak kon maken op sociale premies. De werkgever wilde mij echter geen ontslag aanbieden maar een beëindigingsovereenkomst. Op dat moment heb ik een beroep gedaan op een advocaat, die ik vond via https://www.vaststellingsovereenkomst.org/wat-is-een-beeindigingsovereenkomst. Deze website biedt allerlei informatie over verschillende vaststellingsovereenkomsten, waaronder de beëindigingsovereenkomst. Ik was blij dat ik deze informatie tot mijn beschikking had. Uiteindelijk heeft mijn advocaat ervoor gezorgd dat ik ontslag kreeg en daarmee aanspraak kon maken op een gunstige regeling.

Advocaat inschakelen bij conflicten

Het komt vaak voor dat mensen met een conflict weggaan bij een werkgever. Dat kan gaan over:

Als dit conflict niet intern op te lossen is kan ik alleen maar aanraden een advocaat in te schakelen. Dit kost geld, maar kan nog veel meer opleveren. Vooral bij oudere werknemers die tegen hun pensioen aan zitten kan het zeer lucratief zijn toch die kosten te maken. Als een werkgever weigert de juiste vaststellingsovereenkomst te tekenen kan dat een groot verlies van pensioengeld betekenen. Niet alle werknemers zijn zich hiervan bewust. Het kan helpen de juiste bronnen te raadplegen. Ik kan ook dan de volgende link aanbevelen: https://www.vaststellingsovereenkomst.org/wat-is-een-beeindigingsovereenkomst. Hier is niet alleen informatie over een beëindigingsovereenkomst te lezen, maar via de link kom je ook uit bij een advocaat die je verder kan helpen. Zo kun je je oude werkgever achter je laten en op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging, terwijl je gebruik kunt maken van de premies die jou toekomen. Het is jammer dat werkgevers zich zo gedragen tegenover werknemers die jarenlang trouwe dienst hebben bewezen. Helaas is het ook bij ons wel eens het geval geweest dat het bedrijf zich zo heeft opgesteld. Als manager handel ik uiteraard in het belang van het bedrijf, maar ik vind het ook belangrijk dat mijn werknemers weten wat hun rechten zijn. Zo kunnen zij zelf de juiste keuzes maken als het aankomt op een vaststellingsovereenkomst en het tekenen van een beëindigingsovereenkomst. Dat laatste document bezegelt het ontbinden van het contract, zonder voorwaarden voor de werkgever.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn