Scrum training voor alle leden van een scrum team

Agile werken is iets wat binnen veel bedrijven steeds meer wordt gedaan. Deze flexibele werkwijze wordt ook wel Scrum genoemd, een term die voortkomt uit de rugbysport. Agile werken met Scrum betekent dat je een aanpakmethode voor een project hebt, waarbij je je richt op kleine onderdelen binnen een project, deze als deliverables aanwijst en hiermee breek je een project op in deelprojecten. Binnen een sprint van twee, drie of vier weken worden deze deliverables opgepakt en uitgevoerd, waarbij het eenvoudiger is om problemen eerder te signaleren en te elimineren en daardoor een de voortgang van een project beter te kunnen garanderen. Binnen Scrum wordt daarom vaak gewerkt met een dedicated scrum team en voor alle leden van een scrum team is het belangrijk dat zij een scrum training hebben gevolgd, zodat ze weten hoe Scrum precies in zijn werk gaat, wat de rolverdeling is en wat de voordelen zijn van deze werkwijze. Een scrum training, zoals die wordt aangeboden door Q-Consult Progress Partners is hierbij een uitstekende aanpak.

Scrum training in de praktijk

Op qcpp.nl wordt duidelijk uitgelegd wat agile werken inhoudt. Daarnaast wordt een helder beeld geschetst van de trainingen die worden gegeven. Daarbij worden een aantal beloftes benoemd die we hier graag nog kort herhalen:

  • De ontwikkeling van de teamleden staat centraal
  • De aanpak is persoonlijk en betrokken, met ruimte voor plezier
  • Er worden duidelijke afspraken en heldere verwachtingen uitgesproken.
  • De aanpak is flexibel, afgestemd op jouw situatie
  • Groepsgewijs werk je samen naar het beste resultaat
  • Het is belangrijk open, eerlijk en direct te communiceren

De aanpak van deze scrum training bevat daarmee elementen die binnen de projectaanpak scrum ook zeer belangrijk is. Het voordeel daarbij is dat de scrum training aan een heel team kan worden gegeven. Dit kan ook voor de mensen die al eerder een scrum training hebben gedaan een opfriscursus zijn. Waar het om gaat is dat je als teamlid weet wat jouw rol is binnen een scrum team en welke verwachtingen er van jou zijn, maar ook welke verwachtingen jij mag hebben van jouw teamleden.

De rolverdeling binnen Scrum

Ieder vervult zijn eigen rol, ongeacht welke branche je werkzaam bent. Of je nu bij een overheid werkt of bij een softwareontwikkelaar, een scrum team heeft altijd vaste onderdelen , waarbij een product owner iemand is die in de gaten houdt dat het product ook daadwerkelijk leading blijft, maar dat ook de deelproducten, dus de deliverables voldoen aan de afgesproken voorwaarden. Een product owner kan ook iemand zijn vanuit de organisatie van een opdrachtgever, indien het scrum team werkt aan een project dat voor een opdrachtgever wordt uitgevoerd. Tijdens de scrum training leer je over deze rol en welke impact dit heeft op jouw eigen rol in het team. Ook leer je wat de verhouding tussen de product owner is ten opzichte van de stakeholders, de mensen die belang hebben bij een goede uitvoering van het project en daarmee samen met de product owner bepalen waaraan de deliverables moeten voldoen. Daarbij is leer je ook in de scrum training dat iedereen in het team gelijkwaardig is. Scrum bevordert de samenwerking onderling en dat is heel belangrijk. De scrum training leert daarmee ook dat er altijd één iemand in het team is die een faciliterende rol heeft. Dit is de zogenoemde scrum master. Hij of zij zorgt ervoor dat problemen die de voortgang belemmeren, de zogenoemde impediments, worden weggenomen. De scrum training focust op de rol van het teamlid en maakt dat heel persoonlijk de kennis wordt aangeleerd, maar dat ook het groter geheel duidelijk wordt bij iedereen die de scrum training volgt.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn