Bedrijfsafval afvoeren

Bijna elk bedrijf heeft bedrijfsafval, dat in veel gevallen ook nog eens op vertrouwelijke wijze moet worden afgevoerd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vertrouwelijke documenten. Het is prettig hiervoor een vaste partner te hebben. Een van die partners die bedrijfsafval kan afvoeren en vernietigen is Milieuservice Nederland. Bij Milieuservice Nederland kan elk bedrijf terecht voor het afvoeren van bedrijfsafval. Milieuservice Nederland zorgt er dan voor dat het afval gerecycled of verbrand wordt. Als klant, zakelijk of particulier, kunt u een of meerdere containers huren voor het opslaan en later afvoeren van bedrijfsafval. Dit maakt het makkelijk uw afval te sorteren en af te voeren. Milieuservice Nederland haalt de containers op en zorgt voor de verdere afhandeling. De meeste ondernemers vinden dit een zeer prettige oplossing als het aankomt op bedrijfsafval. Aangezien ondernemers hun bedrijfsafval zien als vervelende last, is Milieuservice Nederland erop gericht u als ondernemer totaal te ontzorgen op dat gebied. Bovendien voldoet u met de diensten van Milieuservice Nederland altijd aan de actuele wet- en regelgeving. U hoeft u dus geen zorgen te maken over milieuverontreiniging, ook bij de afvoer van chemisch afval.

Bedrijfsafval sorteren

Milieuservice Nederland houdt in verregaande mate rekening met afvalstromen. Wat houdt dit in? In Nederland kennen we diverse afvalstromen, te weten:

  • Papier en karton
  • Plastic
  • Restafval
  • GFT

Het scheiden van afval vergemakkelijkt het afvoeren en verwerken van bedrijfsafval aanzienlijk. Dit belast het milieu minder en vergroot de kans dat bepaalde zaken gerecycled kunnen worden. Milieuservice Nederland zet zich niet alleen in voor de snelle en vakkundige verwerking van uw bedrijfsafval, maar doet dit uiteraard ook met zorg voor het milieu. Ook hiervoor kunt u containers laten komen. Ook bieden wij oplossingen voor ondernemers met weinig ruimte voor afval. Voordat het wordt opgehaald moet u natuurlijk uw afval tijdelijk opslaan. Meestal is dit niet langer dan een week. Toch te weinig ruimte? Kijk dan eens naar een oplossing in de vorm van een miniperscontainer. Deze is in staat uw afval samen te persen tot pakketten met kleinere afmetingen. Hierdoor is het afval beter op te slaan, en neemt het minder ruimte in. Diverse ondernemers maken al gebruik van deze service. Benieuwd naar de mogelijkheden en tarieven voor een miniperscontainer, of normale container voor afvalstromen van uw keuze? Kijk dan op de website voor meer informatie: https://www.milieuservicenederland.nl/. Omdat de overheid steeds strengere eisen stelt aan bedrijven en het scheiden van bedrijfsafval is Milieuservice Nederland ook een goede partner voor het inwinnen van informatie. Krijgt u een nieuwe afvalstroom binnen uw organisatie en weet u (nog) niet hoe u hiermee om moet gaan? Milieuservice Nederland kan u een passende oplossing bieden die altijd voldoet aan de eisen van de Nederlandse overheid.

Archief laten vernietigen

Is uw bedrijf opgeheven, gaat u verhuizen of moet u om een andere reden uw archief vernietigen? Dan kunt u hiervoor een speciale aanvraag doen bij Milieuservice Nederland. Kijk hiervoor op de website en neem contact op voor een offerte: https://www.milieuservicenederland.nl/. Een archief vernietigen gebeurt altijd zonder dat derden kunnen beschikken over de stukken die in het archief aanwezig zijn. De Belastingdienst in Nederland vraagt van alle bedrijven papieren archieven te bewaren tot zeven jaar na dato. Hierna nemen deze archieven vaak veel ruimte in beslag. Wilt u ook opruimen? Bel dan vrijblijvend met Milieuservice Nederland. Zowel kleine bedrijven als grote bedrijven zijn van harte welkom. Is uw archief dermate groot dat dit een meerdaagse inspanning vergt? Dan maken we samen met u een plan om uw archief zo efficiënt mogelijk op te ruimen.

Lees meer…

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn